Tirana

INFO DHE KONTAKTE

Hapni çdo ditë

24h/24h, 7 ditë në javë

Ruga Aleksandri i Madh - Tirana (AL)

069 304 31 62

info.tirana@gimfive.com

MERRNI DHURATEN